Ze zbiorów Biblioteki Narodowej

Ze zbiorów Biblioteki Narodowej

Wydanie „Nowin Warszawskich” z 20 września 1920