Ze zbiorów Biblioteki Narodowej

Ze zbiorów Biblioteki Narodowej

Plakat z 1920 roku, autorstwa Jerzego Gelbarda