Ze zbiorów Biblioteki Narodowej

Ze zbiorów Biblioteki Narodowej

Pocztówka propagandowa z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku