Opinie Bankowe S.Hanczyk

Analizy dotyczące produktów bankowych i innych finansowo-inwestycyjnych ofert banków oraz innych finansowych instytucji pozabankowych. Profesjonalne opinie bankowe i  finansowe. Analizy i porównania ofert różnych banków z zakresu lokat strukturyzowanych oraz zwykłych - w formie klasycznych depozytów, łączonych produktów bankowych takich jak polisolokaty, czy lokaty z funduszami inwestycyjnymi, stricte inwestycyjnych obejmujących polisy inwestycyjne, fundusze akcji, obligacji i rynku pieniężnego oraz obligacji korporacyjnych, czy skarbowych. Jak również z zakresu rynku kredytów i pożyczek bankowych i pozabankowych, ofert leasingu oferowanego przez banki i niezależne firmy leasingowe. Porady z zakresu wyboru oferty, analizy wybranych produktów i ofert banków oraz niezależnych przedstawicieli, doradców i pośredników firm rynku finansowego i bankowego.