Centrum Kultury i Sztuki

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie jest instytucją zajmująca się szeroko pojmowaną kulturą i edukacją artystyczną.

Organizujemy koncerty plenerowe, spektakle teatralne, operetki, musicale i wiele innych wydarzeń artystycznych.

Ważne miejsce w naszej działalności zajmuje edukacja dzieci i młodzieży dla której prowadzimy liczne sekcje zainteresowań.