Spółdzielczy Dom Kultury

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna Spółdzielni Mieszkaniowej: aktywność społeczno-wychowawcza, kulturalna i sportowa nie tylko dla mieszkańców Tczewa. 

Przy SDK działa aktywnie m. in. Klub Seniora, Klub Amazonek, Związek Sybiraków oraz Gremium Malarskie.