Kraty pomostowe ,kraty nacinane serrated, wycinane i kraty z bortnicami, kraty off-shore, stopnie stalowe

Firma Sakostal prowadzi działalność handlową w zakresie zaopatrzenia, doradztwa technicznego i dostaw krat pomostowych, stopni schodowych, podestów stalowych.
662683001
http://www.sakostal.pl