Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom”

 Celem Stowarzyszenia jest:

 

  • organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • umacnianie ściślejszych kontaktów wśród członków rodzin,
  • popularyzacja różnorodnych form aktywności sportowej poprzez organizację turniejów, zabaw, olimpiad itp.
  • krzewienie zamiłowania do kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych,
  • popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla całych rodzin,
  • podejmowanie działań mających na celu krzewienie kultury fizycznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych,
  • promowanie zdrowego stylu życia,
  • rozwijanie wszelkich zdolności i talentów