Kancelaria prawna MERITUM | Sprawy spadkowe

W celu uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku należy wystąpić do Sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy ze stosownym wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Możliwe jest również zwrócenie się do notariusza z wnioskiem o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. W tym jednak wypadku konieczna jest zgoda wszystkich osób uprawnionych co do spadku, a także zgodny wniosek co do przysługujących każdemu udziałów. W przypadku, gdy między spadkobiercami istnieją odmienne zdania co do tytułu dziedziczenia, kręgu osób uprawnionych do spadku, albo udziałów w spadku nie można sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia.