Obowiązek zasłaniania ust i nosa. Kto musi mieć maseczkę lub chustkę, a kto może być z tego obowiązku zwolniony?

 • 16.04.2020, 11:26 (aktualizacja 16.04.2020, 14:19)
 • Redakcja
Obowiązek zasłaniania ust i nosa. Kto musi mieć maseczkę lub chustkę, a kto może być z tego obowiązku zwolniony? fot. Aleksandra Kęprowska

Podziel się:

Oceń:

16 kwietnia wszedł w życie obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każdy w miejscu publicznym będzie musiał nosić maseczkę, szalik lub chustkę. "Obowiązek dotyczy wszystkich osób, które znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy" - czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia. Warto przypomnieć, że zakrywanie ust i nosa nie będzie zwalniało z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości m.in. dwóch metrów.

fot. Ministerstwo Zdrowia

 

Kto i gdzie ma obowiązek nosić maseczkę lub używać szalika/chustki do zakrywania twarzy? 

Nowe zasady związane z zakrywaniem nosa i ust w miejscach publicznych znalazły się w rozporządzeniu Rady Ministrów. Poniżej przedstawiamy jego treść:

1. W środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie

2. W miejscach ogólnodostępnych, w tym:

 • na drogach i placach,
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 • obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
 • na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568).

2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:

 • pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2,
 • dziecka do ukończenia 4 roku życia,
 • osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów,
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania,
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

4. Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

 • organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości,
 • innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby”.
   

 

 

fot. Ministerstwo Zdrowia

 

WYJĄTKI ZWIĄZANE ZE STANEM ZDROWIA - WAŻNE!

 

Nie będę komentować samej zasadności obowiązującego od dziś nakazu noszenia maseczek lub braku tejże zasadności, ale pamiętajmy, że część grup społecznych i zawodowych z tego obowiązku została zwolniona, w tym część osób z niepełnosprawnością. Nie martwcie się zatem, jeśli ze względu na stan zdrowia z maseczek korzystać nie możecie. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w przypadku osób z niepełnosprawnością słuchu, ale myślę, że w sytuacjach komunikacyjnych o możliwość zdjęcia maseczki nie powinniście się martwić.

- Pełnoprawna/fb

 

 

Pełnoprawna to niezależna inicjatywa na rzecz równego traktowania osób z niepełnosprawnościami, którą założyłam w grudniu 2012 roku. Działania Pełnoprawnej to przede wszystkim edukacja, zwiększanie dostępności i świadomości społecznej dot. praw, potrzeb i potencjału osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem perspektywy kobiet z niepełnosprawnościami. W ramach inicjatywy podejmuję także działania interwencyjne, współpracuję z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, kultury, firmami, szkołami, przedszkolami, publikuję artykuły czy prowadzę konsultacje z zakresu dostępności, a także wykłady dot. równego traktowania osób z niepełnosprawnościami.

Częścią inicjatywy jest też informowanie o pozyskiwanych przeze mnie środkach na potrzeby wynikające z mojej niepełnosprawności, m.in. zbiórka 1% podatku, akcje crowdfundingowe, licytacje, o tym, jak są wykorzystywane czy jak można je przekazać. To zatem także przestrzeń do komunikowania się z darczyńcami, którzy wspierają mnie na co dzień w utrzymywaniu sprawności i samodzielności.

- Pełnoprawna/fb

 

JAK SAMODZIELNIE USZYĆ MASECZKĘ? 

Wiele sklepów oferuje maseczki różnego rodzaju - jedno- i wielorazowe, bawełniane, z filtrem lub bez. Ich ceny wahają się od kilku do nawet kilkunastu złotych. Jeśli jednak ktoś posiada maszynę do szycia lub umie szyć ręcznie, może taką maseczkę przygotować sam. Na stronie www.nieladafundacja.org można znaleźć instrukcję do samodzielnego wykonania maski higienicznej.  

 

#ngosySZYJĄMASKI3city to lokalna akcja szycia masek ochronnych dla chętnych placówek w Trójmieście. W jej koordynację zaangażowały się gdańskie fundacje, które szycie mają w sercu.

Fundacja 3maliny nagrała filmy DIY krok po kroku jak uszyć maseczki.

Wzory zostały opracowane we współpracy ze specjalistami medycznymi. Maseczki te nie chronią przed koronawirusem, bo takie możliwości mają tylko maski z odpowiednimi atestami. Ich zadaniem jest przede wszystkim ochrona innych przed naszymi wydzielinami oraz uniemożliwienie nam zbyt częstego dotykania twarzy.

- nieladafundacja.org

 

Filmy instruktażowe dostępne są TUTAJ. 

 

CO O NAKAZIE ZAKRYWANIA NOSA I UST MÓWI KODEKS PRACY I INNE PRZEPISY?

Jak czytamy na stronie Prawo.pl, zgodnie z art. 2376 kodeksu pracy na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Chodzi m..in. o wymagania dotyczące oceny zgodności określone w ustawie o systemie oceny zgodności i być opatrzone znakiem CE. Znak CE wskazuje się produkt spełnia określone parametry w celu ochrony pracownika przed określonym zagrożeniami, a środki ochrony muszą posiadać właściwości ochronne. Ponadto pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika, jak korzystać z maseczki.

 

Jeżeli ochrona pracownika ma być skuteczna, to pracodawca musi zadbać o produkt spełniający określone normy, ale także  dostosowany do ryzyka pojawienia się zagrożenia zarażeniem. W ramach oceny ryzyka zawodowego, powinno być dobrze określone ryzyko kontaktu pracownika z innymi osobami, które mogą być potencjalnymi nosicielami wirusa i na tej podstawie należy dobrać jak najlepsze środki ochrony osobistej, aby to nie było tylko zapewnienie maseczek dla wypełnienia zapisu w rozporządzeniu. To powinny być środki adekwatne do zagrożenia, a nie pozorne. Zakup takich środków obecnie to wyzwanie, zwłaszcza dla właścicieli sieci handlowych, zatrudniających tysiące pracowników.

- dr Jakub Murszewski, radca prawny, ekspert od prawa pracy i BHP/Prawo.pl
 

Redakcja

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.radiotczew.pl. Telkab Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Jagiellońska 55 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe