Tczew: Od stycznia 2021 roku wyższe stawki podatku od nieruchomości. Mieszkańcy zapłacą też więcej za wywóz odpadów [AKTUALIZACJA]

 • 03.11.2020, 08:00
 • Redakcja
Tczew: Od stycznia 2021 roku wyższe stawki podatku od nieruchomości. Mieszkańcy… fot. archiwum Tv TeTka

Podziel się:

Oceń:

Wraz z początkiem 2021 roku w Tczewie wzrosną stawki opłat za śmieci. Wyższy podatek zapłacą też właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Tczew.

W programie "Pytania do Prezydenta" w telewizji Tetka Mirosław Pobłocki odnosząc się do tego tematu, zwrócił uwagę na to, że podwyżki uchwalają w tej chwili niemal wszystkie samorządy:

loadingŁaduję odtwarzacz...

 

Powód jest bardzo prosty - rosną koszty funkcjonowania systemu. Zgodnie z ustawą, system odpadowy musi się sam finansować, a w przypadku miasta Tczewa te koszty funkcjonowania systemu to jest niebagatelna kwota 15 mln zł. - tyle nas kosztują rocznie śmieci [...].

 

Prezydent odniósł się również do stanowiska części radnych, którzy opowiedzieli się przeciwko podwyżkom. Mirosław Pobłocki dodał, że od pewnego czasu toczy się dyskusja na temat możliwości zmiany systemu opłaty za wywóz odpadów. Jednak zdaniem prezydenta, nie spowoduje to drastycznego obniżenia kosztów:

loadingŁaduję odtwarzacz...

Od stycznia wzrosną też stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie Tczewa. Zdaniem prezydenta nie są one znaczne, a w skali miasta da to prawie milion złotych więcej dochodów:

loadingŁaduję odtwarzacz...

Więcej na ten temat w programie “Pytania do Prezydenta” w telewizji Tetka.


Na październikowej sesji tczewskiej Rady Miasta przyjęto uchwałę, zaproponowaną przez władze miasta, o podwyżce opłat za śmieci. Od stycznia 2021 r. nowa stawka za śmieci wynosić będzie 27 złotych od osoby miesięcznie za odpady segregowane. Oznacza to wzrost o 4 złote. Jeśli w danym gospodarstwie nie wypełnia się obowiązku segregowania śmieci, opłata wzrośnie do 81 zł od osoby miesięcznie.

Tak wzrost opłat tłumaczy Urząd Miasta w Tczewie: 

 

Z przeprowadzonej analizy planowanych na 2021 rok kosztów na realizację systemu gospodarki odpadami oraz wpływami z dokonywanych wpłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych wynika, iż system nie bilansuje się i  powstała konieczność podwyższenia kosztu jednostkowego opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.

W 2013 r., gdy uruchamialiśmy system selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z deklaracjami, opłaty uiszczało ponad 56,8 tys. mieszkańców, teraz ich liczba nieco przewyższa 48 tys.

Planowane koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r. wynoszą 14.982.094 zł  w tym:

– koszty odbioru, transportu, przetwarzania odpadów i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:  14.656.535 zł,

– koszty obsługi administracyjnej systemu: 325.559 zł.       

wrotatczewa.pl

 

Projekt uchwały spotkał się z niezadowoleniem części radnych. Przeciwko byli m.in. radni klubu Tczew Odnowa. Tak podczas sesji mówił radny Łukasz Brządkowski:

loadingŁaduję odtwarzacz...

Negatywnie na temat podwyżek wypowiedział się również wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Piotr Antczak z Prawa i Sprawiedliwości, wskazując, że Komisja w większości była przeciw zmianom opłaty:

loadingŁaduję odtwarzacz...

Radni przyjęli uchwałę 13 głosami „za”, przy 9 przeciwnych i 1 wstrzymującym się. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami, maksymalna opłata, którą gmina ma prawo nałożyć na mieszkańców, to 36 zł od osoby za odpady segregowane, a maksymalna opłata za niesegregowane może być czterokrotnością tej kwoty.


Na październikowej sesji Rada zajmowała się również podniesieniem stawek podatku od nieruchomości.

 

Uchwala określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Tczewa w następującej wysokości:

1) od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni  –  0,99 zł
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni –  4,99 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni   – 0,52 zł
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,  usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni  –  3,28 zł

2) od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej –  0,85 zł
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 24,84 zł
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej  –  11,62 zł
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej  –    5,06 zł
 • gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego od 1 m2 powierzchni użytkowej   –    6,09 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej –    8,37 zł

3) od budowli  –  2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

Radni klubu Tczew Odnowa także w tym przypadku wyrazili swój sprzeciw. Radny Łukasz Brządkowski skomentował ich stanowisko:

loadingŁaduję odtwarzacz...

Uchwala została przyjęta 16 głosami “za”, przy 3 przeciwnych i 4 wstrzymujących się.

Redakcja

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.radiotczew.pl. Telkab Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Jagiellońska 55 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe