Pomorska Rada Oświatowa apeluje o podwyżki dla nauczycieli

  • 30.09.2021, 08:35
  • Redakcja / pomorskie.eu
Pomorska Rada Oświatowa apeluje o podwyżki dla nauczycieli fot. pomorskie.eu

Podziel się:

Oceń:

W związku z trudną sytuacją nauczycieli, Pomorska Rada Oświatowa w przyjętym stanowisku uznaje za konieczne pilne podjęcie przez resort edukacji działań, które będą zapobiegały dalszemu obniżaniu prestiżu zawodu nauczyciela. Chodzi też wprowadzenie systemu, który uatrakcyjniłby ten zawód, skłonił do kształcenia się i podejmowania pracy w szkole.

Projekt Stanowiska Pomorskiej Rady Oświatowej, w sprawie sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych oraz prestiżu zawodu nauczyciela został przyjęty 28 września. Jego treść kształtuje się następująco:

 

Pomorska Rada Oświatowa, reprezentująca różne instytucje i środowiska Pomorza, korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, uznaje za konieczne wyrażenie opinii w sprawie sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych oraz konieczności podjęcia działań służących podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela.

Pomorska Rada Oświatowa podkreśla, że nauczyciele pełnią szczególną społeczną misję. Powinny im zatem towarzyszyć uznanie oraz dbałość o prestiż zawodu nauczyciela, w tym status ekonomiczny tej grupy zawodowej.

Pomorska Rada Oświatowa z troską zauważa pogarszanie się sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych przejawiające się brakiem nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach. Rada dostrzega, że w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021 braki kadrowe wystąpiły w prawie połowie szkół i najczęściej dotyczyły nauczycieli takich przedmiotów, jak: fizyka, matematyka, chemia, język angielski, informatyka i przedmioty zawodowe1. Jednocześnie za niepokojące zjawisko Rada uznaje pogłębiającą się dysproporcję w strukturze wiekowej nauczycieli, a także zmniejszającą się liczbę absolwentów szkół wyższych decydujących się na wybór zawodu nauczyciela, która jest konsekwencją pogorszenia się statusu ekonomicznego tej grupy zawodowej. Pomorska Rada Oświatowa zauważa, że zarobki nauczycieli w Polsce należą do najniższych w krajach OECD2. Pogłębiające się braki kadrowe oraz obniżające się prestiż i status ekonomiczny nauczycieli, zdaniem Rady, jest zagrożeniem dla edukacji młodego pokolenia Polaków.

Biorąc pod uwagę powyższe, Pomorska Rada Oświatowa za konieczne uznaje pilne podjęcie przez resort edukacji działań zapobiegających dalszemu obniżaniu prestiżu zawodu nauczyciela, a także wprowadzenie systemu, który w sposób znaczący uatrakcyjniłby zawód nauczyciela i skłonił do kształcenia się oraz do podejmowania pracy w zawodzie nauczyciela, w tym przez pracowników sektora gospodarki.

Pomorska Rada Oświatowa uznaje za pilne podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli. Ponadto, Rada podkreśla, iż propozycja powiązania wynagrodzeń nauczycieli z kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej od lat jest postulatem związków zawodowych działających w oświacie. Rada z zainteresowaniem zatem przyjmuje inicjatywę Związku Nauczycielstwa Polskiego wyrażoną poprzez Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej3. Jednocześnie Rada pozostaje na stanowisku, że zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli nie może swymi skutkami obciążać samorządów,
które już obecnie ponoszą konsekwencje rosnących kosztów związanych z realizacją zadań oświatowych.

Pomorska Rada Oświatowa kieruje wyrazy uznania i podziękowania dla nauczycieli, którzy mimo trudnej sytuacji z zaangażowaniem i oddaniem wypełniają swoją misję.

 

1 Raport NIK z 2021 r. – „Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych”.
2 W latach 2018-2020 zarobki nauczycieli w Polsce wynosiły od 63 proc. do 76 proc. kwoty, jaką zarabiały osoby w tym samym wieku i o zbliżonym poziomie wykształcenia, zatrudnione poza oświatą. Ten sam wskaźnik dla krajów OECD utrzymuje się na poziomie od 80 proc. do 94 proc. Jednocześnie, średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wraz ze wszystkimi dodatkami 1 września 2021 r. wynosiło 3537,80 zł.
3 Postanowienie nr 17 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 sierpnia 2021 r.

 

Sytuacja w polskim szkolnictwie nie jest łatwa, ponieważ brakuje osób, które mogłyby edukować dzieci i młodzież. Jednostki próbują łatać dziury przydzielając ponadwymiarowe godziny pozostałym pracownikom placówki, zatrudniając emerytów i nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji. Kolejny problem to wzrost średniej wieku nauczycieli do 47 lat. Najliczniejsza grupę stanowią nauczyciele w wieku 46-55. Brakuje młodej kadry, na co mają wpływ niskie zarobki nauczycieli.

Redakcja / pomorskie.eu

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.radiotczew.pl. Telkab Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Jagiellońska 55 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe