Tczew: Nagrody dla najzdolniejszych. Wnioski można składać do końca października

 • 13.10.2021, 06:03
 • UM Tczew / oprac. Redakcja
Tczew: Nagrody dla najzdolniejszych. Wnioski można składać do końca października fot. Canva

Podziel się:

Oceń:

Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci mogą się ubiegać o nagrody prezydenta Tczewa. Nagrody przyznawane są w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Dla tych, którzy uczą się w Tczewie

 

Program jest skierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów, pobierających naukę na terenie Miasta Tczewa, bez względu na miejsce zamieszkania. Program ma na celu wspieranie rozwoju uczniów i studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie, bardzo wysokie osiągniecia i chcą je dalej rozwijać.

Pula nagród to 20 tys. zł. W ubiegłym roku nagrody finansowe otrzymało 11 młodych tczewian.

Nagrodę przyznaje się w roku szkolnym, w którym złożono wniosek za:

 • wybitne osiągnięcia w nauce,
 • wybitne osiągnięcia artystyczne.

 

Spełniasz warunki?

 

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1.Są laureatami lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub uzyskują wybitne osiągnięcia pozaszkolne,

2. Posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. Posiadają znaczące osiągnięcia, wykraczające poza program nauczania szkoły wyższej i wykazują się aktywnością w tym zakresie, przy czym za osiągnięcia i aktywność uważa się w szczególności:

 • współpracę z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi potwierdzoną efektami naukowo – badawczymi,
 • publikacje w czasopismach naukowych.

2. Zaliczyli w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwszy rok studiów,

3. Uzyskali w okresie zaliczonego roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,8,

4. Uzyskali wpis na kolejny rok studiów lub wpis świadczący o zakończeniu studiów,

5. Nie przebywają na urlopie dziekańskim,

6. Nie powtarzali i nie powtarzają roku.

 

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom i studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • zyskali czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,
 • są autorami znaczących wydarzeń artystycznych oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania (uczniowie), a w przypadku studentów - nie przebywają na urlopie dziekańskim, nie powtarzali i nie powtarzają roku.

 

Nagroda rzeczowa może mieć formę:

 • udostępniania sal znajdujących się w Centrum Kultury i Sztuki, w tym Sali widowiskowej, na potrzeby prezentacji osiągnięć,
 • udostępniania sal znajdujących się w Fabryce Sztuk, na potrzeby organizacji wystaw, jako miejsce spotkań, prowadzenia warsztatów i inn4ej działalności dotyczącej promocji osiągnięć,
 • ponoszenia innych dodatkowych kosztów i wydatków dotyczących zorganizowania wystawy, pokazu lub prelekcji dotyczących osiągnięć nagrodzonego, a w szczególności kosztów transportu i dojazdu.

 

Oni mogą zgłosić kandydata do nagrody

 

Z wnioskami o nagrodę mogą występować:

 • dyrektorzy szkół – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • rodzice uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz ich absolwenci
 • studenci
 • dyrektorzy: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Sztuki, Fabryki Sztuk, Szkoły Muzycznej w Tczewie
 • organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby dla swoich członków będących uczniami lub studentami.

Wniosek o nagrodę powinien zawierać uzasadnienie, z wyszczególnieniem osiągnięć kandydata ubiegającego się o nagrodę. Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzoną kopię świadectwa (indeksu), kartę ocen semestralnych wystawiona przez dyrektora szkoły/ dziekana wyższej uczelni
 • potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne
 • potwierdzone kopie zaświadczeń o byciu laureatem lub finalistą konkursu lub olimpiady.

Wnioski należy złożyć do 31 października.

UM Tczew / oprac. Redakcja

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.radiotczew.pl. Telkab Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Jagiellońska 55 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe