Problemy z przetargiem na komunikację miejską w Tczewie

 • 19.01.2022, 08:00
 • Redakcja
Problemy z przetargiem na komunikację miejską w Tczewie fot. Canva

Podziel się:

Oceń:

Do Krajowej Izby Odwoławczej trafiły uwagi dotyczące przetargu na tczewską komunikację miejską.

Skarżącym w tej sprawie jest Mobilis sp. z o.o. W związku ze złożeniem przez spółkę odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, zmianie uległa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, które są podstawą postępowania. Specyfikacja jest swoistą instrukcją dla wykonawcy, w jaki sposób i na jakich warunkach ma świadczyć usługę. 


Składająca odwołanie firma zarzuciła  Zakładowi Usług Komunalnych w Tczewie m.in.:

 

 • Naruszenie przepisów art. 99 ust. 1 Pzp w zw. 240 ust. 2 Pzp w zw. z art. 16 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejasny, niejednoznaczny, tj. brak jednoznacznych informacji dotyczącej pojazdów jakimi mają być świadczone usługi w poszczególnych segmentach (liczby pojazdów danego typu w segmentach A, B), co uniemożliwia wykonawcom prawidłowe oszacowanie ceny oferty; 
   
 • Naruszenie przepisów art. 99 ust. 1 Pzp w zw. z art. 16 Pzp poprzez opisanie przedmiotu  zamówienia w sposób niejednoznaczny, tj. nieopisanie pojazdów typu ePN - Zamawiający w załączniku numer 2 do OPZ - Parametry Techniczno - Użytkowe pojazdów przeznaczonych do świadczenia usług („załącznik numer 2 do OPZ”) określił wyłącznie wymagania dla pojazdów typu eSN i eKN, nie określił jednak szczegółowych parametrów dla pojazdów typu ePN, a co za tym idzie wykonawcy nie mają pełnej wiedzy dotyczącej parametrów technicznych pojazdów tego typu, w konsekwencji niemożliwe jest złożenie porównywalnych ofert;
   
 • Naruszenie przepisów art. 99 ust. 1 Pzp w zw. z art. 16 Pzp w zw. z § 3 pkt 5 i 6) załącznika numer 2 do OPZ poprzez opisanie przedmiotu Zamówienia przy użyciu pozornych i ograniczających kryteriów, których Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować ani na etapie oceny ofert, ani też na etapie realizacji Zamówienia;
   
 • Naruszenie przepisów art. 99 ust. 1 w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 17 Pzp w zw. z art. 240 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający prawidłowe oszacowanie ceny oferty, tj. niepodanie liczby biletów z których sprzedaży przychód musi zostać uwzględniony w cenie oferty wykonawców, co uniemożliwia prawidłowe oszacowanie ceny oferty w sposób uwzględniający wszystkie warunki zamówienia;
   
 • Naruszenie przepisów art. 134 ust. 1 pkt 17 Pzp poprzez takie ukształtowanie postanowień SWZ, że niemożliwe jest prawidłowe oszacowanie ceny oferty, ze względu na niewskazanie szczegółowych informacji dotyczących liczby wozokilometrów dla poszczególnych typów pojazdów;
   
 • Naruszenie przepisów art. 240 Pzp poprzez ukształtowanie kryteriów oceny ofert w sposób niejednoznaczny, niezrozumiały, w szczególności poprzez nieopisanie, w jaki sposób zostanie dokonana ocena ofert w zakresie kryterium unifikacja autobusów w grupie B, mając na uwadze fakt, że w tym segmencie Zamówienia usługi mogą być świadczone różnymi typami autobusów, tj. autobusami typu SN i PN;
   
 • Naruszenie przepisów art. 433 pkt 2) Pzp poprzez nałożenie na wykonawców obowiązku obliczenia ceny oferty z uwzględnieniem okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, tj. ewentualne utracenie dochodów z tytułu wprowadzenia nowych ulg w opłatach;
   
 • Naruszenie przepisów art. 431 i art. 439 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, poprzez zawarcie umowy w okresie wynikającym z Pzp z datą wejścia w życie 1 września 2023 roku oraz określeniem, że pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nie może zostać przeprowadzona przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług, a co za tym idzie będzie mogła być przeprowadzona ze skutkiem na 1 stycznia 2024 roku, co stanowi obejście przepisów Pzp dotyczących obowiązkowych umownych klauzul waloryzacyjnych wynagrodzenia wykonawcy zawartych w art. 439 ust. 1 i 3 Pzp, a co za tym idzie, prowadzi do niedopuszczalnego zachwiania równowagi kontraktowej stron umowy poprzez przerzucenie ryzyk związanych z wahaniem cen na rynku usług autobusowych w przedmiotowym okresie oraz ryzykiem ustalenia podstawy waloryzacji na wykonawcę;
   
 • Naruszenie przepisów art. 433 pkt 3 Pzp w zw. z art. 17 ust. 1 Pzp w zakresie odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający, tj. określenie daty wejścia w życie umowy po upływie roku i ośmiu miesięcy od dnia złożenia oferty, zaś pierwszej waloryzacji wynagrodzenia po upływie około 2 lat od dnia złożenia oferty, co skutkuje przerzuceniem wszystkich ryzyk z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia na wykonawcę, co przeczy zasadzie efektywności;
   
 • Naruszenie przepisu art. 439 Pzp poprzez wprowadzenie do postanowień § 10 projektowanych postanowień umowy dodatkowych warunków od których uzależnione jest przeprowadzenie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy

 

Na antenie naszego radia Adam Burczyk, zastępca prezydenta Tczewa powiedział, że w piśmie złożonym przez Mobilis sp. z o.o do Krajowej Izby Odwoławczej chodziło głównie o kwestie dotyczące kwot sprzedaży biletów oraz waloryzację wynagrodzeń. 

 

Tutaj jeżeli chodzi o pytania Mobilisa, to podanie kwoty sprzedaży biletów, waloryzacja wynagrodzeń. My te zastrzeżenia uznaliśmy. W tej chwili czekamy na opinię KIO.

- Adam Burczyk, zastępca prezydenta Tczewa

 

loadingŁaduję odtwarzacz...

 

Zdaniem Adama Burczyka, Zastępcy Prezydenta miasta Tczewa, złożone przez Mobilis sp. z o.o. odwołanie nie wpłynie znacząco na sam przetarg, a jedynie nieznacznie przesunie jego rozstrzygnięcie w czasie:

 

loadingŁaduję odtwarzacz...

 

Tak uspokajając, powiem, że przeznaczyliśmy dosyć dużo czasu na rozstrzygnięcie tego przetargu. Więc spokojnie - nawet, gdyby to był marzec, to też będziemy bezpieczni. Część firm, ponieważ jest dosyć duże zainteresowanie, zadaje nam pytania wprost, a część tak, jak Mobilis od razu występuje do Krajowej Izby Odwoławczej.

 

MOBILIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma działająca na polskim rynku od ponad 20 lat. Należy do Egged Holding Limited. W Polsce obsługuje komunikację miejską w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Dokładna specyfikacja zamówienia oraz zmiany w przetargu dostępne są na stronie platformazakupowa.pl.

 

Redakcja

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.radiotczew.pl. Telkab Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Jagiellońska 55 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
goj
goj 21.02.2022, 11:57
Jak widzę to POwtarza się sytuacja z przetargu w 2014 roku gdzie pobłocki i spółka, w sposób skandaliczny "uwalili" firmę, która wygrała przetarg i wcisnęli "pupilka" Meteora". Teraz próbują tak ustawić przetarg aby "swojak go wygrał. Jak widać niejaki Neuman z PO dokładnie opisał jak oni bronią "swoich" POmimo ich ewidentnych przekrętów.

Pozostałe