Ruszyły zgłoszenia kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • 14.04.2022, 07:30
 • Gmina Tczew / Redakcja (oprac. Izabela Deptulska)
Ruszyły zgłoszenia kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności… fot. UG Tczew

Podziel się:

Oceń:

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Obszary działania organizacji, w zakresie których można kandydować do Rady:

 

 1. pomoc i integracja społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 2. edukacja;
 3. kultura fizyczna;
 4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 5. turystyka, krajoznawstwo, ekologia, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego;
 6. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój postaw proobywatelskich
 7. i prospołecznych oraz działalność na rzecz organizacji;
 8. rozwój regionalny i przestrzenny oraz przedsiębiorczość i innowacje;
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (w tym w obszarze ekonomii społecznej);
 10. ochrona i promocja zdrowia.

 

Jak to zrobić?

 

Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.

 

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:

 • imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dostępny w plikach do pobrania),
 • oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 (dostępny w plikach do pobrania).

 

Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 22 kwietnia 2022 r. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji udziela Agata Chrul, tel. 58 32 68 572, e-mail: [email protected]

 


 

W ciągu 10 dni kalendarzowych od upływu terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady, po weryfikacji spełnienia wymogów formalnych zgłoszeń, na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronach www.ngo.pl, www.rops.pomorskie.eu zaprezentowana zostanie lista kandydatów oraz zaproszenie do głosowania.

Gmina Tczew / Redakcja (oprac. Izabela Deptulska)

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.radiotczew.pl. Telkab Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Jagiellońska 55 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe