Rodzaje gaśnic i ich zastosowanie

  • 22.06.2022, 13:00
  • Grupa Tipmedia
Rodzaje gaśnic i ich zastosowanie
W każdym obiekcie użyteczności publicznej zobaczyć może charakterystyczne czerwone gaśnice. Zarówno ich kolor, jak i sam fakt ich wszechobecności wynikają z przepisów polskiego prawa. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem z grudnia 2002 roku stanowi także obowiązkowy element wyposażenia samochodu. Warto jednak podkreślić, że gaśnica gaśnicy nierówna. Istnieje wiele typów tego sprzętu do gaszenia ognia, które zależą od rodzaju pożaru.

Rodzaje pożarów

Wyróżnia się pięć rodzajów pożarów, które oznaczono literami alfabetu. Charakterystyczne symbole stanowią element etykiety gaśnic i jednoznacznie wskazują, do jakich pożarów mogą być wykorzystane. Symbol A oznacza pożar ciał stałych takich jak drewno, plastik, papier, guma i tekstylia. Gaśnica oznaczona literą B sprawdzi się przy gaszeniu cieczy łatwopalnych, takich jak benzyna czy olej. Symbol C oznacza pożary gazów, czyli propanu, gazu ziemnego i metanu. Gaśnice do gaszenia metali łatwopalnych posiadają literę D, natomiast F symbolizuje pożary olei kuchennych, dzięki czemu urządzenie z tym oznaczeniem sprawdzi się do gaszenia palących tłuszczy.

Gaśnice proszkowe

Najpopularniejszym typem gaśnic, które znajdują szerokie zastosowanie zarówno podczas pożarów A, B, jak i C, są gaśnice proszkowe (https://www.biurowi.pl/pl/c/Gasnice-proszkowe-i-pianowe/600).  To one stanowią wyposażenie wszystkich biur i obiektów publicznych, są bowiem uniwersalne i nadają się także do gaszenia urządzeń elektrycznych. Proszek w gaśnicy stanowią głównie węglany i fosforany sodu, ich działanie wykorzystuje antykatalizę do przerwania procesu spalania.     

Gaśnice do zadań specjalnych

Gaśnice wodno-mgłowe, ze względu na to, że nie uszkadzają gaszonego obiektu, nadają się do gaszenia palącego się człowieka. Składnikiem jest woda demineralizowana, więc gaśnicą można gasić także płonące ubrania. Gaśnice pianowe, które znajdziesz w ofercie Biurowi.pl (https://www.biurowi.pl/), sprawdzą się do gaszenia ciał stałych, lakierów, eteru, alkoholu, acetonu, ale również produktów żywnościowych, czyli płonących tłuszczy jadalnych. W specjalistycznych zakładach przetwórczych stosuje się także gaśnice do metali, czyli do pożarów z grupy D.

Jak użyć gaśnicy?

Instrukcję używania gaśnicy znaleźć można na etykiecie urządzenia albo na umieszczonej instrukcji postępowania w razie pożaru. Aby dokument był czytelny przez wiele lat oraz odporny na przypadkowe zamoczenie, warto go zbindować lub oprawić w przezroczystą ofertówkę (https://www.biurowi.pl/pl/c/ofertowki/119). W przypadku zagrożenia należy wyrwać zawleczkę w celu odblokowania gaśnicy, a następnie skierować końcówkę wylotową na źródło ognia (nie w płomienie) i nacisnąć dźwignię spustową. Proces gaszenia należy kontynuować, dopóki ogień nie zniknie, trzymając gaśnicę pionowo.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: