Czym jest cesja w ubezpieczeniu mieszkania?

  • 11.01.2019, 15:00
  • Grupa Tipmedia
Czym jest cesja w ubezpieczeniu mieszkania?
Ubezpieczenie mieszkania to polisa dobrowolna, zawierana zgodnie z wolą i decyzją samego ubezpieczonego. Czasami jednak, ubezpieczony zostaje zobowiązany do jej zawarcia, na przykład w sytuacji zaciągania kredytu. Bezpośrednio beneficjentem takiej polisy staje się wówczas instytucja, która udziela kredytu i oczekuje tego rodzaju zabezpieczenia.

Cesja ubezpieczenia na bank, choć na pierwszy rzut oka może się wydawać rozwiązaniem niekorzystnym, faktycznie jest to jednak bardzo dobra i praktyczna opcja.

Przekazanie praw do odszkodowania – na czym polega?

Kredytobiorca, który zaciąga kredyt w określonym banku, zostaje przez ten bank zobowiązany do zawarcia polisy ubezpieczeniowej na kredytowane mieszkanie.

Polisa zostaje zawarta, jej właścicielem jest nadal kredytobiorca, a jednocześnie właściciel mieszkania. To on podpisuje umowę ubezpieczenia i zobowiązany jest do opłacenia składki. To również on zgłasza ewentualne zdarzenie ubezpieczeniowe. Na mocy wykonanej cesji ubezpieczenia, pieniądze z odszkodowania wpłyną bezpośrednio na konto banku. Jest to forma dodatkowego zabezpieczenia udzielonego kredytu.

Cesję wykonuje się w momencie składania wniosku o zawarcie ubezpieczenia mieszkaniowego. W tym samym dokumencie, w którym przyszły ubezpieczony określa swoje oczekiwania wobec zawieranej umowy, w tym też zaznacza, że staje się on właścicielem polisy, ale jej beneficjentem ma być bank.

Taka decyzja wymaga również podania konta beneficjenta. Jest to konieczne, ponieważ pieniądze z odszkodowana od razu przekazywane są na konto banku, bez pośredniego udziału właściciela ubezpieczenia.

Po opłaceniu składki, ubezpieczony otrzymuje dowód ubezpieczenia, czyli dokument polisy ubezpieczeniowej, na którym zamieszczone są wszystkie parametry ubezpieczenia (zakres ochrony, suma ubezpieczenia, umowy dodatkowe, cesja). Dzięki temu, jasno i jednoznacznie wiadomo, jaki jest kształt ubezpieczenia, kto ma jakie uprawnienia i jakie obowiązki. To, jakie informacje szczegółowo zawarte są na polisie, zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego, a więcej można się dowiedzieć na przykład przeglądając ubezpieczenie mieszkania z www.ubezpieczeniaonline.pl.

Czemu służy cesja ubezpieczenia?

Cesję ubezpieczenia wykonuje się na żądanie banku. Polisa staje się wówczas dodatkowym zabezpieczeniem dla zaciągniętego kredytu. Główne zabezpieczenie stanowi bowiem kredytowana nieruchomość.

Jeżeli kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać zaciągniętego kredytu, bank po podjęciu wszystkich niezbędnych kroków, może rozwiązać umowę kredytową. Mieszkanie może zatem zostać wystawione na sprzedaż, a pieniądze ze sprzedaży zostaną przekazane na rozliczenie pozostałego kredytu, w efekcie kredytobiorca nie będzie już obciążony należnościami, nie będzie miał zaległego kredytu, ale również nie będzie miał mieszkania. Bank natomiast zamknie sprawę i nie będzie utrzymywał dłużej nierzetelnego klienta.

Jeżeli jednak takie mieszkanie, które stanowi zabezpieczenie, ulegnie zniszczeniu, na przykład na skutek pożaru, wówczas nie będzie można z niego zaspokoić roszczeń banku. Mieszkanie zniszczone nie będzie nadawało się do sprzedaży. Bank wówczas będzie podejmował kolejne procedury windykacyjne, które dla samego kredytobiorcy będą generowały kolejne koszty, straty i powiększały jego zadłużenie.

W przypadku, gdy mieszkanie jest ubezpieczone, to w razie jego zniszczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe, na mocy wykonanej cesji, przeleje pieniądze z odszkodowania do banku. Bank rozliczy zadłużenie kredytobiorcy, a kredytobiorca będzie miał czyste konto. W tej sytuacji, rozliczenie kredytu następuje natychmiast po zdarzeniu i decyzji o wypłacie odszkodowania. Bank nie czeka na powstanie zaległości. Kredytobiorca ma zatem czyste konto i może zaciągnąć kolejny kredyt na nowe mieszkanie. Cesja na bank jest więc zabezpieczeniem interesów nie tylko samego banku, ale również kredytobiorcy, który w razie nieszczęścia nie pozostaje bez mieszkania, a z kredytem.

Taka polisa nie musi być bardzo rozbudowana i kosztowna. Może być to ubezpieczenie podstawowe, byle zawarte na odpowiednią sumę ubezpieczenia. Wystarczy znaleźć tanie ubezpieczenie mieszkania na www.ubezpieczeniaonline.pl i wybrać najbardziej atrakcyjną opcję.

Grupa Tipmedia
Podziel się: